call
THIỀN PHƯƠNG TIỆN PHÁP
Phương tiện Thiền Tông rõ Tánh Hình.
Thực-Hư, Hư-thực để Minh Minh.
Thiền khi tán, tụ, thăng, trâm, bổng.
Ý Pháp nương phân sắc đổi hình.

Tánh Tướng lưu hành sẵn viễn thông.
Nơi nơi hành-giả lượng không đồng.
Pháp Thiền thao diễn thanh thô khởi.
Do CHẤP thăng trầm hóa chẳng thông.

Tâm Pháp nhẹ nhàng ẩn hiện chung.
Tuy Thiền thông khởi vẫn muôn trùng.
Giả Chơn nghi chấp, Chơn liền giả.
Đâu phải trong ngoài, vốn viễn dung.

Ý Pháp chẳng bình, Ý bị phân.
Sẵn đồng Minh-Thể sẻ san phần.
Một chia, vạn pháp lầm chưa rõ.
Thiền Định muôn màu Nhiếp khỏi phân.

Phương Thiền mối chốt mở lầm mê.
Tự Ý ngăn phân, Nhất-Trí về.
Tuyệt đối tỏ nguồn thông suốt suốt.
Mỉm cười giả tạo tấm tuồng mê./.

                    TỊNH VƯƠNG 1966

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767