call
Thông báo Chương trình: ĐẠI LỄ ĐÔNG ĐỘ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI và Mời Họp toàn thể tứ chúng PTPGVN về Xây dựng và Phát triển Tôn giáo

NAM MÔ ĐÔNG ĐỘ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI
NAM MÔ VÔ THƯỢNG TÔN PHẬT
NAM MÔ PHÁP TẠNG HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT MA HA TÁT
----ooOoo----

- Kính gởi Tứ chúng Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam (trong nước và hải ngoại).

Kính thưa toàn thể tứ chúng Pháp Tạng, cùng những vị có tu học theo kinh sách của Đức Vô Thượng Tôn Phật, ngày vía Đức Đông Độ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (ngày 30 tháng 9 hàng năm) chúng tôi vẫn thường lệ tổ chức Đại Lễ tại Tạng Bảo Hội Thượng địa điểm Rừng A-Đề (Thôn Vạn Thuận, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Do năm Canh Tý này tháng 9 thiếu nên Đại Lễ sẽ cử hành vào ngày 29/9 âm lịch (dương lịch là ngày 14/11/2020).

Nhân dịp này xin kính mời quý vị về dự Đại Lễ, đồng thời xin kính mời toàn thể tứ chúng PTPGVN cùng dự cuộc họp thông qua chương trình ổn định tổ chức đoàn kết tôn giáo, bầu bổ sung nhân sự vào Ban Đại diện, chương trình xây dựng bảo tháp, cơ sở thờ tự và bàn phương hướng phát triển tôn giáo trong thời gian tới.

Vậy kính xin thông báo đến Tứ chúng Pháp Tạng, phát tâm về cùng dự ĐẠI LỄ VÍA ĐỨC ĐÔNG ĐỘ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI với chúng tôi, và dự họp theo lịch trình, địa điểm và nội dung đính kèm.

Do điều kiện còn nhiều khó khăn nên chúng tôi không thể gởi thư mời đến từng Pháp bảo và quý vị được, với Thông báo này xin được thay cho thư mời, mong quý vị thông cảm và lượng thứ.

Nếu có điều gì cần trao đổi xin liên lạc bằng điện thoại:

ĐT của Tạng Nguyên 0394.960.870 của Pháp Đôi 0917.284.767

TRƯỞNG BAN ĐẠI DIỆN
Nguyễn Hữu Lịnh - PD: TẠNG NGUYÊN

Xin trân trọng kính mời Quý vị xem toàn văn nội dung của Chương trình Đại Lễ dưới đây./.

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767