call
Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam Tiếp tục chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới
Ban Đại diện Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam đề nghị tất cả các Pháp Bảo của Tổ chức Tôn giáo Pháp Tạng Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam, cũng như toàn thể Chân Phật tử Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam đồng hành cùng với chính quyền, đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan ra cộng đồng.
Ngày 07/5/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Công văn số số 1988/BNV-TGCP về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị các tổ chức tôn giáo tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, chỉ đạo chức sắc, chức việc, tín đồ nghiêm túc, tự giác và tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế và quy định của chính quyền địa phương; có thái độ nghiêm khắc với các hoạt động tập trung đông Chân Phật tử không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ y tế; các hoạt động lợi dụng tôn giáo, mạng xã hội để tuyên truyền các thông tin tiêu cực, không đúng về tình hình dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong tín đồ, quần chúng nhân dân.

Để tiếp tục chung tay cùng cả nước trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Đại diện Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam (địa chỉ: Rừng A Đề, thôn Vạn Thuận, xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) đề nghị tất cả các Pháp Bảo của Tổ chức Tôn giáo Pháp Tạng Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam, cũng như toàn thể Chân Phật tử Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam đồng hành cùng với chính quyền, đóng góp thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, không để lây lan ra cộng đồng, triển khai thực hiện các nội dung như sau:


1. Đối với các địa phương đã có các ca bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng hoặc có nguy cơ lây nhiễm cao, yêu cầu các Pháp Bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn trực tiếp của chính quyền địa phương, tuyệt đối tạm dừng tất cả mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông Chân Phật tử, bao gồm tất cả các ngày Lễ thường kỳ hàng tháng và các Đại Lễ lớn của Tôn giáo, cho đến khi chính quyền tại địa phương có thông báo mới. 

Đối với các địa phương đã có các ca mắc COVID-19, hoặc nguy cơ cao lây lan trong cộng đồng, Ban Đại diện Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam yêu cầu các Pháp Bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định và hướng dẫn trực tiếp của chính quyền địa phương, tuyệt đối tạm dừng tất cả mọi hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông.

2. Đối với các địa phương hiện chưa có ca bệnh Covid-19,
- Vào các ngày Lễ thường kỳ hàng tháng: Không tổ chức các hoạt động, sinh hoạt tôn giáo tập trung đông Chân Phật tử.
- Vào các ngày Đại Lễ lớn của Tôn giáo: Nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
+ Chỉ cử đại diện hạn chế tối đa số lượng Chân Phật tử tham dự để thực hiện nghi thức hành Lễ, khuyến nghị Ban Đại diện Phảp Bảo xin phép Chính quyền địa phương về số lượng tham dự.
+ Chân Phật tử tham dự Đại Lễ phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan chức năng, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khử khuẩn, nghiêm túc khai báo y tế trực tuyến ,…

3. Đối với quý Chân Phật tử hoặc Pháp Bảo nào có dự kiến tổ chức hoạt động từ thiện đợt này thì nên hướng về đóng góp vào Quỹ Phòng chống dịch của Nhà nước, chung tay chung sức với Nhà nước để bảo vệ cộng đồng dân tộc, trong đó có chúng ta và Đạo Pháp .

Ban Đại diện Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam xin thông báo đến tất cả các Pháp Bảo tại Việt Nam, toàn thể Chân Phật tử Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam hết sức quan tâm và nghiêm túc thực hiện./.

Mời Quý Vị xem toàn văn nội dung của Công văn Số 10/2021/PTPGVN-VP ngày 28/5/2021 của Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam về việc Tiếp tục chung tay phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới tại đây./ 

Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767