call
ĐƯỜNG ĐẠO
Trên con Đường-Đạo nhớ ghi
Nhất-Tâm tu sửa không gì quý hơn
Miễn sao TRÍ-ĐỨC tạo tròn
Ngày hằng CỔI-GIẢI, nghiệp mòn tiêu hao
 
Hở cơ Ma-Chướng tựa vào
Làm ta bận-rộn lãng xao tu-hành
Ma chướng cản trở đầy thành
Kéo lôi biếng trễ, tan tành công phu

Một lòng trừ giảm nghiệp mù
Hằng ngày TINH-TẤN siêng tu mở màn
Tự nhiên Ma-Chướng dẹp tan
ĐƯỜNG-ĐẠO lần tỏ, khải-hoàn nào xa

Gắng ghi mãi đuổi tâm tà
Ung-dung sạch nghiệp, Phật-Ma chung cùng./.

TỊNH VƯƠNG
Ngày 20/3/1966 Bính Ngọ

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767