call
DIỆU DỤNG PHẬT-TÔN

ẤN CHỈ II
PHÁP ĐỘ THỜI ĐÔNG ĐỘ

Thời này TA đến chỉnh trang .
Thị-Hiện Cư-Nhân : Chỉ.Ấn.Hoàn . (I) .
Xây dựng Đạo-Đời hoàn tất pháp .
Chỉ tiêu trọn-giác khỏi lầm than .

Phật ra đời có hai lối DỤNG .
Một lối KHÔNG, không đụng Thế-Gian .
Xuất ly vẹn lối vén màn .
Tâm không nhiễm-trước giác hoàn sáng soi .

Phật ra đời có hai lối DỤNG .
Lối thứ hai có đụng Nhân-Gian .
Có trăm nơi . Có vạn lối nhịp-nhàn .
Tâm không nhiễm-trước giác hoàn Chân-Nguyên ./.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN
Ngày 25/3/1977 (Kỷ dậu)

(I). Chỉ: Trực-Chỉ .
     Ấn: Ấn-Chứng Vũ-Trụ. Nhân-Sinh .
     Hoàn : Giác-Hoàn, Hoàn tất ba đời Phật hiện-thân .

 
 

 

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767