call
PHÁP TẠNG

Pháp-Tạng nguyên vẹn viễn-dung

Đồng song Ẩn, Hiện đồng cùng giới-sinh

Mật-Ấn cứu cánh vô gành

Từ Mê trở Ngộ chẳng dành riêng ai

Tạng-Pháp Mật-Ấn không hai

Tọa Thiền Pháp Tạng, Như-Lai gốc nguồn.

Trăm ngàn vạn ức tròn vuông

Bao-dung tròn khắp chính luồng Phật-Tôn

Như-Lai chỉ rõ khỏi lầm

Pháp-Tạng đóng mở do tầm chúng-sinh

Xinh xinh Tánh-Tướng vốn bình

Như-Như bất động đẹp tình Có-Không

Lộ trình giới-dụng suốt thông

Tạm nương Chân-Giác đục trong tấm tuồng./.

TỊNH VƯƠNG

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767