call
TÂM THỨC

Thiền nương Tâm thức khó phân .
Ý riêng hành-giả chẳng đồng tế vi .

Thanh Thô ẩn hiện vô-nghì .
Không phân Sân Nhiễm, bởi vì trót mê .

Nên chi biến đổi muôn bề .
Pháp Thiền hư thật chớ hề mừng vui .
Tâm thức khôn-khéo tới lui .
Hiện cảnh nương muốn, sụt-sùi lầm-sai .

Ý Ma năm lăm thứ diễn hoài .
Nhẹ đưa hành-giả lạc loài không hay .
Trừ vọng, tham muốn hằng ngày .
Tánh Ma tan dẹp-Định bày triền-miên .

Pháp ĐỊNH đến TUỆ toại Nguyền .
Ngược soi Tánh Tướng, rõ liền Ba Thân .
Khuyên ai đừng vội tu lầm .
Lục-Hòa chung khắp chẳng cần hơn thua .

Miễn sao Chân-Thiện tỏ đưa .
Như Như Tự-Tánh, không thừa báo-ân .
Nên lập Chân-Lý thật gần .
Chớ tìm ảo vọng, tướng phần cao siêu .

Tu vậy, Bảo Pháp khắp đều .
Mĩm cười Thật-Chứng. Độ đều Tam-Thiên ./.

TỊNH VƯƠNG NHẤT TÔN

 
 

 

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767