call
Ấn Chỉ IV: Dưới Sự Nhận Định Vũ Trụ Với Con Người
Nhân sinh quan, thế giới quan cùng vũ trụ quan của Pháp Tạng được Minh-Định trong tập Kinh này, mối quan hệ giữa con người với vũ trụ và ngược lại vũ trụ tác động đến con người.
Trân trọng kính mời Chư vị, Chân Phật Tử Pháp Tạng liên hệ thỉnh tập Kinh "DƯỚI SỰ NHẬN ĐỊNH VŨ TRỤ VỚI CON NGƯỜI" này tại đây./.
Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam
Ban Tu Thư
 
 

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767