call
Ấn Chỉ III: Dưới Sự Nhận Định Bất Đồng

PHÁP ĐỘ THỜI ĐÔNG ĐỘ hay là DƯỚI SỰ NHẬN ĐỊNH BẤT ĐỒNG. Quyển Kinh này Ngài chỉ ra mọi cái “đồng” và “bất đồng đẳng” giữa các tầng lớp tu tập, bởi do công năng, do trình độ, do hoàn cảnh, vị thế giai cấp khác nhau mà có sự bất đồng trong nhiều lĩnh vực. Do có bất đồng như vậy, Ngài đưa ra một thời gọi là Pháp Độ Thời Đông Độ ( Pháp Cứu Độ Hiện Giác).

Trân trọng kính mời Chư vị, Chân Phật Tử Pháp Tạng thỉnh tập Pháp Độ Thời Đông Độ - Ấn Chỉ I. II III. IV này tại đây./.

Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam
Ban Tu Thư

 

 

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767