call
Lời Thơ Phật Đạo
Trong suốt hành trình làm Đạo dạy tu, Ngài làm rất nhiều thi thơ, để chỉ Đạo, để dạy tu (bài học thuộc lòng). Ứng trước cảnh, Ngài liền có một bài thi. Thi thơ của Ngài đặc điểm là rất chuẩn về mặt niêm luật, (nhất là thể thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú). Thứ hai là rất sống động. Ngài làm thơ không từ suy tưởng mà là tức cảnh sanh thi, những diễn cảnh trước mắt đều có thể thành thơ. Ba nữa là Thơ Ngài làm rất thật, thật tu, thật chứng mới diễn đạt lên sự thật, không giả tưởng, nhất là những bài thi Tiên cảnh, cảm xúc thật,  thi diễn thành thơ.
Trân trọng kính mời Chư vị, Chân Phật Tử Pháp Tạng liên hệ thỉnh tập Kinh "Lời Thơ Phật Đạo" này tại đây./.
Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam
Ban Tu Thư
 
 

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767