call
Biệt Tôn Vô Thượng Đẳng - Giáo Ngôn Trực chỉ

Bộ GIÁO NGÔN TRỰC CHỈ - ẤN CHỈ V (có 04 tập, gồm 40 bài), còn gọi là bộ Kinh “BIỆT TÔN VÔ THƯỢNG ĐẲNG”. Đây là bộ Kinh cuối cùng Ngài hoàn thiện vào khoảng 1990. Những gì còn sót lại trong hành trang Cuộc Hành trình Hiện thể, lộ trình Phật Vương, Ngài dốc hết vào đây để kết mãn danh hiệu Vô Thượng Tôn của Ngài.
Ai biết được chỗ Vô Thượng của Ngài, chỉ có Phật mới biết được Phật, còn chúng sanh làm sao hiểu được, thế nhưng Ngài vẫn trang trải cả tấm lòng. Vì nguyện độ sinh thời này, Ngài đến nơi thế gian này chỉnh trang, Ngài phải làm cho tận, viết  cho hết, để lưu lại cho Đời này cùng đời sau, ai có Tâm tìm đến chốn Thường còn sẽ còn gặp Ngài ở nơi chốn bất diệt vô sanh.

NAM MÔ VÔ-THƯỢNG-TÔN PHẬT

Trân trọng kính mời Chư vị, Chân Phật Tử Pháp Tạng thỉnh tập Biệt Tôn Vô Thượng Đẳng - Ấn Chỉ V này tại đây./.

Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam
Ban Tu Thư

 

 

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767