call
Bảo Phẩm Xuất Thế Chân Kinh

Đây là tập Kinh Ngài viết để chỉ dạy con đường Xuất thế (Vượt tầm ra khỏi các pháp lầm mê trong thế gian) - Mỗi một pháp môn là một dụng cụ cứu chữa bệnh mê-lầm (tâm bệnh). Khi bấy giờ trở lại, viết bài theo từng quyển mà không làm từng bài đóng tập nữa, đến thời điểm để đưa người tu vào con đường xuất thế, Ngài viết: “BẢO PHẨM XUẤT THẾ CHƠN KINH” hoàn tất ngày 10/9/1974. Kinh này minh định thế nào là xuất thế, chỉ dạy con đường Phật Pháp Bất Ly Thế Gian Giác mà xuất thế. Xuất thế để đưa con người hoàn thiện, trở về với Bổn Lai Chân Thiện Mỹ,  đồng hợp cùng Vũ trụ và Nhân sinh. 

Trân trọng kính mời Chư vị, Chân Phật Tử Pháp Tạng liên hệ thỉnh tập Bảo Phẩm Xuất Thế Chân Kinh này tại đây./.

Pháp Tạng Phật Giáo Việt Nam
Ban Tu Thư

 

 

Đối tác & Nhà tài trợ


TẠNG BẢO HỘI THƯỢNG
 • Rừng A Đề
 • Thôn: Vạn Thuận
 • Xã: Ninh Ích
 • Thị xã: Ninh Hòa
 • Tỉnh: Khánh Hòa
 • Điện thoại: (+84) 0394 960 870
 • Email: info.ptpgvn@gmail.com
PHÁP BẢO BÌNH TRIỆU
 • Số: 56/36/6
 • Đường: Số 4, Khu phố 2
 • Phường: Hiệp Bình Chánh
 • Quận: Thủ Đức
 • Thành Phố: Hồ Chí Minh
 • Điện thoại: (+84) 0907 844 619
PHÁP BẢO THANH KHÊ
 • Số: K718/51B
 • Đường: Trần Cao Vân
 • Phường: Xuân Hà
 • Quận: Thanh Khê
 • Thành Phố: Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84) 0917 284 767